Проекти

2014

Завод за биологично третиране на отпадъци "Хан Богров"

обратно към нашите проекти

Проектиране и строителство на инсталация за биологично третиране на площадка в “Хан Богров” към  “Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на територията на Столична община"