Проекти

2016

Воден цикъл гр. Ямбол

обратно към нашите проекти

Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол