Проекти

2018

"Уникреди Булбанк" АД

обратно към нашите проекти

Ремонт на Банков салон разположен на част от партерното ниво на сградата (кота +/-0,00) и Външен банков салон (на кота -1,81) с обща площ приблизително 1 762 кв. м. и на тавана на покрития пасаж пред тях – 298 кв. м., разположени в сградата на Централно управление на „УниКредит Булбанк“ АД, гр. София, пл. „Света Неделя“ 7

Строително-ремонтните работи са приключени на 29.03.2018г.