Проекти

2012

Софийски Университет “Св.Климент Охридски”

обратно към нашите проекти

Ремонт и модернизация на книгохранилище централна библиотека на СУ "Св. Климент Охридски"

Ремонт и модернизация на библиотека "Славянски филологии" на СУ "Св. Климент Охридски"