Проекти

2017

Сграда с административен адрес гр. Ямбол, к-с „Граф Игнатиев“, бл.44 и бл.78

обратно към нашите проекти

1. Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол по обособени позиции:   Обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр. Ямбол, к-с „Граф Игнатиев“, бл.44


2. Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол по обособени позиции:  Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Ямбол, к-с „Граф Игнатиев”, бл. 78