Проекти

2018

Офис-сграда и „Медицински център Есте клиник специализирана извънболнична помощ“ и „Есте клиник бюти (АСМП-ИПСМП)“ с подземни гаражи“, гр.София, Симеоновско шосе

обратно към нашите проекти

Сградата е разположена в УПИ ХХV-778,779,780, кв.4, м.„Витоша ВЕЦ Симеоново”, район”Лозенец”-СО между ул.“Симеоновско шосе“ и ул.“Д. Шишманов.
Административен адрес бул.“Симеоновско шосе“ № 62.
Обектът представлява пететажна сграда с едно подземно ниво с вход – изход за автомобили - автомобилна рампа до ниво гараж на кота -3,20 м. В подземния паркинг са обособени 24 бр. места, а надземните паркоместа са 4 бр.
Конструкцията е монолитна, стоманобетонна, комбинирана скелетно-безгредова схема с контурни греди. Фундирането на сградата е с фундаментна плоча.
Застроена площ (ЗП) на сградата:    521,61 кв.м
Разгъната застроена площ (РЗП) на сградата: 3425,08 кв.м
Сградата е въведена в експлоатация с Удостоверение № 482/ 28.06.2018г., издадано от НАГ-София.