Проекти

2015

ИНСТИТУТ „КОНФУЦИИ“ – СОФИЯ КЪМ СУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

обратно към нашите проекти

ОПИСАНИЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ НА ОБЕКТА:

Демонтажни работи на площ 2272,63 кв.м.

Строително – ремонтни работи на обща площ от 2348 кв.м.

Съществуващите учебни зали са преустроени съгласно новите проектни и нормативни изисквания. Подът е от ламинат. Таванът е окачен с модули 60/60 см. Съществуващата дограма е заменена с PVC със стъклопакет по ЕЕ проект. Към външната стена е поставена топлоизолация от 8 см. вата, облечена с гипсокартон, в съответствие с проекта по ЕЕ.

Библиотека – на две нива с разположени стелажи за книги и места за четене. Подът е от ламинат, монтиран върху изолация от XPS -5см. и армирана замазка. Новоизградената метална конструкция е обезопасена с пожароустойчив гипсофазер и бои по ПБ проект.

Многофункционална зала – за конференции, работни срещи културни и спортни събития. Възможно е обособяването на 99 седящи места. Подът е от ламинат, монтиран върху изолация от XPS -5см. и армирана замазка. Стените бяха облицовани с акустични панели. Таванът е от декоративни акустични пана. Съществуващият оберлихт е подменен с нов като се осигуряват автоматично отваряеми крила.

ОВК и  Електроинсталации на целия обект.

Осигурен е достъп за хора с увреждания.