Проекти

2013

Аварийно-възстановителни строително-ремонтни работи и укрепителни съоръжения от км. 182+780 до км. 182+930 в гара Плачковци по 4-та жп линия